“DIGITAAL MAAR VOORAL PERSOONLIJK"

Woonhuis

Uw huis prima verzekerd
Indien u een eigen huis heeft is de woonhuisverzekering aan te raden. Schades veroorzaakt door brand, inbraak, storm en lekkages zijn hier op verzekerd. Ook glas kunt u meeverzekeren op deze polis.

Meestal is een woonhuis verzekerd op basis van extra-uitgebreid of all risks. Dat laatste is de meest uitgebreide vorm. U bent dan voor alles verzekerd tenzij het is uitgesloten. Maar dat is niet alles. Ook kosten voor het opruimen van de schaderestanten, voor vervangende woonruimte en ter voorkoming van ergere schade vallen onder de dekking. En niet te vergeten schade aan uw tuin door brand.

Weet wat u verzekert: de herbouwwaarde
Voor welk bedrag u uw huis kunt verkopen – dat weet u waarschijnlijk wel zo ongeveer. Maar als u uw huis verzekert, gaat het erom hoeveel het kost om eenzelfde soort huis op dezelfde plaats en in dezelfde staat opnieuw op te bouwen. Met andere woorden: u verzekert de herbouwwaarde van uw huis. Dat is inclusief fundering en eventuele bijgebouwen, maar exclusief de grond. En natuurlijk wordt bij de bepaling van de herbouwwaarde rekening gehouden met de eisen die het Bouwbesluit stelt.

Met de herbouwwaardemeter vijf jaar lang niet onderverzekerd
Hoe hoog die herbouwwaarde is, komt u pas goed achter als u de herbouwwaardemeter invult. Aan de hand van een aantal vragen krijgt u een goed beeld van het bedrag dat u dient te verzekeren. En als u de uitkomst van die herbouwwaardemeter gebruikt als verzekerd bedrag, garandeert de verzekeraar u dat u 5 jaar lang niet onderverzekerd zult zijn. Een geruststellend gevoel. Want wie onderverzekerd is, krijgt slechts een evenredig deel van de schade vergoed.

De premie
In onderstaande link kunt u een premieberekening maken voor uw woonhuisverzekering. Als u ook een inboedelpolis wenst adviseren wij naar de link voor de Thuisonlinepolis te gaan. U kunt deze polis uitbreiden met rechtsbijstand, gezinsongevallen en doorlopende reisverzekering.

jc de lange_woonhuis

Klik hier voor het berekenen van uw premie.

Aangesloten bij:

adfiz
team JC de Lange

Contact

Assurantiekantoor J.C. de Lange
Scheldestraat 28
1966 TE Heemskerk

0251-241824
info@jcdelange.nl